Välkommen till Skönborg Kapital AB

Bolaget ska förmedla, företräda och förvalta monetärt och humant kapital.

Bolaget ska bistå med tjänster i samband med kapitalanskaffningar, upprättande av memorandum/prospekt, marknadsföring av nyemissioner etc.

Bolaget ska utföra och förmedla tjänster inom administration, marknadsföring och försäljning samt idka därmed förenlig verksamhet.

The company shall help other companies to raise money, by getting loans, selling stocks or other ways.

Do you want more information in english? Go to Linkedin: 

http://www.linkedin.com/company/sk-nborg-kapital-ab


 


 


 


 


 

 

.