Av: Mikael Skönborg, vinnare av Aktie-SM 2002 och Börs-SM 2005. 

Mikael har skrivit över 60 analyser av bolag som gjort nyemissioner. 


Bolag A kommer inom kort söka ett lån på 1-2 mkr. En post är på 10000:-. Efter 12 månader fås 10000:.- tillbaka och efter 24 månader sker slutbetalning med 20000:-.

Som säkerhet för lånet ges samtliga aktier i bolaget.

Bolaget erbjuder idrottsklubbar och andra att distribuera filmer och bildet till sina medlemmar. Den tekniska plattformen har kostat 30 mkr att bygga.