Kapitalanskaffning via nyemissioner mm

Vi erbjuder hjälp med kapitalanskaffning via marknadsföring av nyemissioner av aktier eller konvertibler och andra lån via olika nätverk av främst affärsänglar och privata investerare. Arvodet är 8% + moms av anskaffat kapital. 

Memorandum/prospekt/affärsplan kan upprättas/korrekturläsas mot ett arvode på 800:- + moms per timme. 

We offer help to raise money by marketing of new share issues and convertibles and other loans to mainly business angels and private investors. The fee is 8% + VAT of the money that is raised.

Memorandum, business plan, pitch deck etc can be proof read and adjusted for SEK 800 per hour.

Do you want more information in english? Go to Linkedin: 

http://www.linkedin.com/company/sk-nborg-kapital-ab