Kapitalanskaffning via nyemissioner mm

Vi erbjuder hjälp med all sorts kapitalanskaffning via marknadsföring av nyemissioner av aktier (eller aktiespridningar) eller lån via olika nätverk med investerare: ett register med ca 6000 personer registrerade för Private Placement, ett nätverk av affärsänglar och institutionella investerare. Det finns även ett samarbetsavtal med Funded by Me för bredare crowdfunding som ger många nya ägare. Arvodet är i genomsnitt 8% + moms av anskaffat kapital. 

Memorandum/prospekt kan upprättas mot ett arvode på 800:- per timme. 

Vi erbjuder översyn av affärsmodell/affärsplan, marknad och kundsegment. Utförs av Mats Norell som byggt många nya affärsområden från start åt bl a flera IT-bolag. Mer information via http://se.linkedin.com/pub/matsnorell/3/320/6a6

Do you want information in english? Go to Linkedin: 

http://www.linkedin.com/company/sk-nborg-kapital-ab