Kapitalanskaffning via nyemissioner mm

Vi erbjuder hjälp med all sorts kapitalanskaffning via marknadsföring av nyemissioner av aktier (eller aktiespridningar) eller lån via olika snabbt växande nätverk av affärsänglar och institutionella investerare som mindre riskkapitalbolag. Arvodet är 8% + moms av anskaffat kapital. Memorandum/prospekt/affärsplan kan upprättas/korrekturläsas mot ett arvode på 800:- + moms per timme. 

Vi kan även erbjuda hjälp med ansökningar till ALMI, Vinnova mm. Arvodet är 4% av anskaffat kapital. Om inga pengar erhålls är arvodet 400:- + moms per timme.

We offer help to raise money, mainly by selling new shares to business angels and small VC companies. The fee is 8% + VAT of the money that is raised.

We can also assist in applying for money from ALMI and Vinnova. The fee is 4% of the money that is raised. If you don´t get any money the fee is 800:- + VAT per hour. 

Do you want more information in english? Go to Linkedin: 

http://www.linkedin.com/company/sk-nborg-kapital-ab