Välkommen till Skönborg Kapital AB

Bolaget ska förvalta, företräda och förmedla monetärt och humant kapital.

Bolaget ska bistå med tjänster i samband med kapitalanskaffningar, upprättande av memorandum/prospekt, marknadsföring av nyemissioner etc.

Bolaget ska erbjuda konsulttjänster för att optimera säljdistrikt geografiskt.

Bolaget ska utföra och förmedla tjänster inom administration, marknadsföring och försäljning samt personalrekrytering, personaluthyrning, utbildning och mentorskap samt idka därmed förenlig verksamhet.

Do you want information in english? Go to Linkedin: 

http://www.linkedin.com/company/sk-nborg-kapital-ab


 


 


 


 


 

 

.