Om bolaget och grundaren

Skönborg Kapital startades, ägs och drivs av mig, Mikael Skönborg.

Jag är en "afffärsängel" med engagemang, intresse, kunskap och nätverk för kapitalanskaffning, anordnande av investeringsmöten och "Roadshows", upprättande av (eller korrigering av) " teasers", memorandum och prospekt inklusive affärsplan. 

Jag har handlat med noterade aktier sedan 1984 och investerat i startups sedan 2006. Jag har vunnit aktietävlingarna Aktie-SM 2002 och Börs-SM 2005. I Börs-SM 2014 kom jag på andra plats och vann en resa till New York som "etappris" i oktober.

Sedan  2012 har jag byggt upp nätverk och blivit medlem i olika sociala  grupper för entreprenörer, start-ups, småföretagare mm. Jag går regelbundet på aktieseminarier och presentationer av bolag som söker kapital. 

Med min långa erfarenhet av att läsa och bedöma olika investeringserbjudanden kan jag nu erbjuda företag att dels utforma sina erbjudanden så att chansen ökar att locka investerare - eller att på kort tid justera det de tänkt använda så att det blir bättre.

Via olika nätverk av investerare kan jag hjälpa till med kapitalanskaffning av olika slag. 

Ledningsgrupp

Mikael Skönborg, VD

Vårt team

Via externa samarbetspartners och viss inhyrd kompetens vid behov.